Påske i Ebeltoft

Fra: 13. apr 2017 11:30
Til: 15. apr 2017 14:00
Sted: Ebeltoft By

Ved Det Gamle Rådhus er der markedsboder.
Her kan man møde de 2 Ebeltoft Lions-clubber:
Juliane og Mols, som sælger mad og drikke. Der er en
børstenbinder-bod og salg af ost og fisk m.m.

Skærtorsdag den 13. april - åbent fra kl. 11 - 15

Kl. 11-16: Tinghuset: Kunstforeningens påskeudstilling
www.ebeltoftkunstforening.dk

Familieløb i Ebeltoft arrangeret af Lions Juliane og
Lions Mols i samarbejde med Ebeltoft løb og Motion i
anledning af Lions 100 års-jubilæum.

Kl. 11.00: Borgmester Claus Wistoft starter løbet ved
Fregatten Jylland.

Kl. 11.30 - 13.30: Påskeharer går rundt i byen og deler
slik ud.

Kl. 12.00 (ca.): Samlet optog fra målområdet ved Fregatten
Jylland med Ebeltoft Garden og fakkelløberen,
vægterne og påskeharerne i spidsen - til Det Gamle
Rådhus. Alle kan deltage.

Kl. 12.30 (ca.): 100 års Lions jubilæums taler ved Det
Gamle Rådhus.

Kl. 12.00 - 13.00 - 14.00: Vægterne - med start ved Det
Gamle Rådhus.

Langfredag den 14. april - åbent fra kl. 11 - 15

Kl. 11-16: Tinghuset: Kunstforeningens påskeudstilling
www.ebeltoftkunstforening.dk

Kl. 11.30 - 13.30: Påskeharer går rundt i byen og deler
slik ud.

Kl. 12.00 - 13.00 - 14.00: Vægterne - med start ved Det
Gamle Rådhus.

Kl. 12.00 - 13.00: Slupkoret ved Det Gamle Rådhus.

Kl. 12.30: Hesteoptog.

Påskelørdag den 15. april- åbent fra kl. 10 - 15

Kl. 11-16: Tinghuset: Kunstforeningens påskeudstilling
www.ebeltoftkunstforening.dk

Kl. 11.00 - 14.00: Det flyvende Kuffertcirkus optræder i
byens gader.

Kl. 11.30 - 13.30: Påskeharer går rundt i byen og deler
slik ud.

Kl. 12.00 - 13.00 - 14.00: Vægterne - med start ved Det
Gamle Rådhus.